top of page

About us

S30_2132.jpg

Ajarn David William

อาจารย์เดวิดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 7 ปี โดยเรียนจบทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Cambridge University (CELTA) และ ในปัจจุบันนั้นได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมาแล้วมากกว่า 10,000 + คน

 

ปัจจุบันอาจารย์เดวิดจะสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 750K  ใน Facebook

1.2M ใน TikTok, 140K ใน Instagram และอีกกว่า 170K ใน YouTube นอกจากนี้ยังร่วมเป็นอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Angkriz ของพี่ลูกกอล์ฟที่สามย่านมิตรทาวน์อีกด้วย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page