top of page

About us

S30_2132.jpg

Ajarn David William

อาจารย์เดวิดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 7 ปี โดยเรียนจบทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Cambridge University (CELTA) และ ในปัจจุบันนั้นได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมาแล้วมากกว่า 10,000 + คน

 

ปัจจุบันอาจารย์เดวิดจะสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.4M  ใน Facebook

2.4M ใน TikTok, 270K  ใน Instagram และอีกกว่า

1.3M ใน YouTube นอกจากนี้ยังร่วมเป็นอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Angkriz ของพี่ลูกกอล์ฟที่สามย่านมิตรทาวน์อีกด้วย

bottom of page